Konferencje naukowe 2019

 

(Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga


-
Kraków

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów AD 2013 poruszona zostanie tematyka dowodów na istnienie Boga (ontologicznych, kosmologicznych, antropologicznych etc.). Pragniemy zastanowić się, czy współcześnie można jeszcze traktować - przynajmniej niektóre z nich - jako konkluzywne dowody? A może raczej stanowią jedynie pewne specyficznie rozumiane argumenty, skłaniające ku pewnemu stanowisku (sposobowi życia)? Niektórzy z kolei traktują je jedynie jako pewną próbę wyjaśnienia pojęć, niezależnie przyjmowanych wraz z całym systemem twierdzeń religijnych przez człowieka wiary. Być może znowu wszystkie argumenty/dowody są obarczone na tyle poważnymi błędami (np. logicznymi), że w ogóle nie ma sensu zastanawiać się nad ich statusem.

Bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów.
Termin: 28 marca 2013 roku.

Abstrakt A4 wraz z bibliografią prosimy przesyłać na adres: dowody.konferencja@gmail.com

Czas wystąpienia: 20 minut + dyskusja

Zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do doktorantów wszystkich dyscyplin akademickich, a także pracowników naukowych i studentów. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (płatna po zakwalifikowaniu zgłoszenia) i obejmuje udział w konferencji, a także materiały konferencyjne.


Organizatorzy:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII


Dyscypliny naukowe:

Filozofia

Słowa kluczowe:

logika, Bóg, ontologia, dowody, istnienie

Źródło:  https://www.facebook.com/events/466590400073811/