Konferencje naukowe 2019

 

Farmacja dziś i jutro – wytwarzanie i ocena jakości produktów farmaceutycznych


-
Lublin

Szanowni Państwo,

od zawsze produkt farmaceutyczny towarzyszył człowiekowi, bez niego niemożliwe byłoby zachowanie zdrowia i utrzymanie życia. Rynek preparatów farmaceutycznych charakteryzuje się znacznym potencjałem wzrostu, innowacyjnością oraz dynamiką rozwoju, a także obecnością wyzwań związanych z trwałością, jakością i bezpieczeństwem oferowanych produktów. Przemiany, jakie zaszły w świecie w ostatnich latach – starzenie się populacji, zwiększająca się grupa osób niepełnosprawnych, problemy ochrony zdrowia, odkrycie nowych chorób, postęp zarówno w dziedzinie nauk medycznych jak i farmaceutycznych, a także powszechne stosowanie różnorodnych technologii w życiu człowieka – przyczyniły się do zmian w obszarze wytwarzania i badań nad jakością produktów farmaceutycznych. Uwarunkowania te sprawiają konieczność podejmowania ciągłych starań ze strony władz państwowych, w celu osiągania i utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Osiągnięcie rezultatów w tej dziedzinie jest możliwe tylko przy współudziale naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętym produktem farmaceutycznym, stosowanym we współczesnej medycynie.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w Konferencji dostarczy okazji do podzielenia się wiedzą, wymiany poglądów i uwag oraz do nawiązania nowych i odnowienia dawnych kontaktów.

Licząc na przyjęcie naszego zaproszenia na Konferencję, pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy


Organizatorzy:

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 
Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie


Dyscypliny naukowe:

Farmacja


Źródło:  http://www.farmacjastosowana.umlub.pl/