Konferencje naukowe 2019

 

Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej


-
Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej wspólnie przez Komisję Postaci Leku i Biofarmacji Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Katedrę Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Tematyką wiodącą Konferencji, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, będą „Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej”.


Organizatorzy:

Komisja Postaci Leku i Biofarmacji Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Katedrę Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


Dyscypliny naukowe:

Farmacja


Źródło:  http://www.umed.wroc.pl/content/konferencja-modyfikacje-technologiczne-w-aspekcie-zwi%C4%99kszania-skuteczno%C5%9Bci-terapeutycznej