Konferencje naukowe 2019

 

Jubileuszowe XX Poznańskie Konwersatorium Analityczne


-
Poznań

Poznańskie Konwersatorium Analityczne zapoczątkowało w 1992 roku cykl spotkań analityków-nieorganików, stając się stałym i ważnym elementem kalendarza corocznych imprez naukowych polskiej chemii analitycznej.
     Konwersatoria te organizowane są przez Zakład Chemii Analitycznej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu wspólnie z Komisjami Nieorganicznej Analizy Śladowej i Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Szeroki zakres tematyczny Konwersatoriów, uwzględniający różnorodność materiałów, procedur przygotowywania próbek, stosowanych metod analitycznych i technik instrumentalnych, stwarza okazję do licznych ożywionych dyskusji, zarówno plenarnych jak i kuluarowych oraz sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów naukowych między analitykami pracującymi w placówkach naukowych i w laboratoriach przemysłowych. Formuła programowa Konwersatoriów, polegająca na połączeniu prezentacji kilku referatów plenarnych i szeregu krótszych komunikatów z sesją plakatową umożliwia przedstawianie własnych osiągnięć przez znacznie liczniejsze grono uczestników. Referaty plenarne, komunikaty i materiały plakatowe są wydawane w formie streszczeń w materiałach konferencyjnych. Sesjom naukowym towarzyszy wystawa literatury fachowej, aparatury laboratoryjnej, sprzętu kontrolno-pomiarowego, odczynników, wzorców analitycznych i materiałów odniesienia.
Konwersatoria NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW powinny odgrywać ważną rolę w integracji środowiska polskich chemików-analityków specjalizujących się w analizie śladowej.


Organizatorzy:

Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej; Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Dyscypliny naukowe:

Chemia


Źródło:  http://www2.fct.put.poznan.pl/konw2011.htm