Konferencje naukowe 2019

 

"Miłość czarowna. Antropologia miłości VII"


-
Zachełmie/ K. Karpacza

Celem konferencji będzie poddanie systematycznej refleksji naukowej zjawiska czaru miłosnego w kontekście oczarownia/ opętania miłością prowadzącego do zmiany postrzegania rzeczywistości. Zagadnienia szczegółowe to m.in.: czym jest oczarowanie miłosne, jego hsitoryczne przykłady, literackie obrazy oczarowania, oczarowanie a miłość romantyczna, czarodziejki i czarownice w kulturze, czy pasje mogą być postrzegane jako miłose oczarowanie.


Organizatorzy:

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuMuzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia, Farmacja

Słowa kluczowe:

antropologia, miłość, oczarowanie, oczarowanie miłosne, miłość romantyczna, czarodziejki i czarownice, pasja jako miłosne oczarowanie