Konferencje naukowe 2019

 

Konferencja Człowiek Zalogowany


-
Kraków

“Człowiek zalogowany” to cykliczna ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja, organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Informatyki UJ. Mamy nadzieję, ze stanie się okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami zajmującymi się badaniem funkcjonowania człowieka w Internecie oraz miejscem spotkania osób zainteresowanych tym tematem.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu
 • Etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości
 • Dziennikarstwo w Internecie
 • Marketing w sieci
 • Portale społecznościowe i technologie Web 2.0
 • Przestępstwa w sieci oraz aspekty prawne Internetu
 • Savoir-vivre w sieci
 • Wirtualna komunikacja
 • Internet jako środowisko pracy
 • Sieć jako facylitator wydarzeń społecznych i politycznych
 • Sieć a gender
 • Telemedycyna

Organizatorzy:

Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Informatyki UJ


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

internet, e-marketing, wirtualna rzeczywistość, dziennikarstwo internetowe, web2.0, telemedycyna

Źródło:  http://konferencjaczlowiekzalogowany.wordpress.com/