Konferencje naukowe 2019

 

Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza


-
Katowice

 

 

Dzieła oraz biografie wielkich poetów i pisarzy polskich minionego stulecia stanowią niezwykle bogate źródło inspiracji twórczych ujawniających się w sztukach muzycznych, plastycznych i filmowych, stąd celem Konferencji będzie szerokie spojrzenie na wzajemne relacje pomiędzy literaturą polską XX wieku a sztukami operującymi odmiennymi systemami znaków i pojęć.

Istotny obszar rozważań stanowić będzie również w Roku Miłosza twórczość tego znakomitego poety, prozaika, eseisty i tłumacza – portret i dzieło oraz jego koegzystencja w muzyce,  plastyce i filmie.

Cenne uzupełnienie stanowić mogą także rozważania skoncentrowane wokół kultury i sztuki XX wieku – zarówno w Polsce, jak i na świecie

 

 


Organizatorzy:

Akademia Muzyczna w Katowicach

Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

literatura, wiek XX, Polska

Źródło:  http://www.am.katowice.pl/