Konferencje naukowe 2019

 

"Skandynawia – terra fantastica?" Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa


-
Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Skandynawia - terra fantastica?" organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się 26.04.2013 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 59a, Łódź).

Celem obrad jest podjęcie refleksji o fenomenie państw skandynawskich w ujęciu historycznym i współczesnym.

W powszechnej świadomości zdaje się funkcjonować wyobrażenie o Skandynawii – i poszczególnych krajach skandynawskich – jako miejscu niemal fantastycznym, którego niezwykłość przejawia się w dobrobycie, tolerancji i poszanowaniu praw obywateli. Jednakże zauważalne nasilanie się tendencji ekstremistycznych o bardzo różnym charakterze świadczy o kryzysie polityki wielokulturowości i rodzi pytania o przyszłość państw skandynawskich. Jedynie podjęcie rozważań na wielu płaszczyznach: kulturoznawczej, historycznej, politologicznej, antropologicznej, filologicznej, socjologicznej, a także pozostałych, przynależących do nauk humanistycznych i społecznych, umożliwia zbadanie i zrozumienie wielostronnych przemian, jakie dokonują się obecnie w krajach skandynawskich.

Proponowane obszary badawcze:
• kulturowa tożsamość Skandynawów – poczucie odrębności, kompleksy wyższości/niższości wobec innych narodów;
• postrzeganie Skandynawów przez inne grupy etniczne;
• twórczość artystów skandynawskich w zakresie sztuk wizualnych, designu, muzyki i literatury;
• mitologia skandynawska i jej współczesne interpretacje;
• zagadnienia językoznawcze;
• założenia a realizacja polityki społecznej w państwach skandynawskich;
• zjawisko imigracji do krajów skandynawskich;
• wielokulturowość w państwach skandynawskich;
• przejawy ekstremizmu w państwach skandynawskich;
• skandynawski system medialny;
• problematyka integracji państw skandynawskich w aspekcie regionalnym i międzynarodowym;
• historia stosunków polityczno-gospodarczych i kulturowych krajów skandynawskich z innymi państwami

Zgłoszenia na konferencję w postaci wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.mish.uni.lodz.pl (w zakładce Strefa studenta – Koło Naukowe), prosimy przesyłać na adres konferencja.mish.skandynawia@gmail.com do 25 marca 2013 r.
Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się w formularzu.
Odczyt może zostać wygłoszony w języku polskim bądź angielskim.

Maksymalny czas prezentacji referatu wynosi 20 minut, bardzo prosimy 
o przestrzeganie limitu. Możliwe jest wykorzystanie urządzeń audiowizualnych podczas prezentacji. Osoby, które zaznaczą odpowiednią pozycję w karcie zgłoszeniowej, zostaną poinformowane o dopuszczalnych formatach plików i możliwościach technicznych. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i zostanie przeznaczona na koszty organizacyjne oraz publikację recenzowanego tomu pokonferencyjnego. 
Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia, dojazdu ani noclegu, jednakże chętnie udzielą pomocy w ich zorganizowaniu.


Organizatorzy:

Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, tożsamość, wielokulturowość, skandynawia, Szwecja, Norwegia, Dania, unia, welfare state, design

Źródło:  http://www.mish.uni.lodz.pl