Konferencje naukowe 2019

 

Zmiana, kontynuacja czy rewolucja. Społeczeństwo polskie po 2014 r.


-
Wrocław

W latach 2014-2015 odbyły się w Polsce cztery elekcje. Wybieraliśmy prezydenta RP, parlament narodowy i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz organy samorządu terytorialnego. Ten wyborczy maraton przyniósł Polsce wiele zmian w sferze politycznej, choć z pewnością nie pozostał bez wpływu na inne sfery życia społecznego. Tak bowiem jak polityka odbija swoje piętno na gospodarce, prawie czy kulturze, tak i one nie pozostają obojętne wobec świata władzy. Tymi właśnie złożonymi relacjami procesów politycznych i społecznych pragniemy zająć się w trakcie organizowanej przez nas  konferencji „Zmiana, kontynuacja czy rewolucja. Społeczeństwo polskie po 2014 r.”. Jest ona skierowana do szerokiego kręgu badaczy: politologów, psychologów, socjologów, prawników,  ekonomistów, kulturoznawców.

Naszym zamiarem jest podjęcie naukowego, interdyscyplinarnego dyskursu między innymi na temat:

- analizy porównawczej kampanii lat 2014-2015 z kampaniami wcześniejszymi;

- recepcji problemów społecznych i gospodarczych w programach wyborczych w latach 2014-2015;

- wpływu procesu zmian postaw i opinii społecznych na przebieg kampanii i wynik wyborów w latach 2014-2015;

- społecznego odbioru wyników wyborów w latach 2014-2015;

- relacjonowania i komentowania przebiegu kampanii i wyniku wyborów w latach 2014-2015 w mediach masowych;

- oceny wpływu mediów społecznościowych na przebieg kampanii i wynik wyborów w latach 2014-2015;

- stosunku aktorów społecznych do  startujących w wyborach podmiotów politycznych;

- społecznych, ekonomicznych i prawnych konsekwencji  wyników wyborów z lat  2014-2015;

- obrazu kampanii wyborczych z lat 2014-2015 w kulturze popularnej.

 Prezentowane na konferencji referaty po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów ukażą się w punktowanej monografii zbiorowej.


Organizatorzy:

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego


kontakt@teo-wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Politologia

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, wybory

Źródło:  http://www.spoleczenstwopo2014.pl/