Konferencje naukowe 2019

 

XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego


-
Białystok

Szanowni Państwo,

Mamy wielki zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który odbędzie się w dniach 18-21 września 2013 roku w Białymstoku. Łączymy nadzieję, że udział w Zjeździe będzie okazją do pogłębiania wiedzy farmaceutycznej, prezentacji dorobku naukowego i dyskusji nad rolą farmaceuty w nauce i społeczeństwie. Spotkanie naszego środowiska pozwoli również odnowić dawne i nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie. Gościć Państwa będziemy na malowniczym i wielokulturowym Podlasiu. W czasie spotkań towarzyskich przybliżymy Państwu historię, folklor i piękno naszego regionu.

Gorąco zapraszamy do Białegostoku!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Skrzydlewska


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Dyscypliny naukowe:

Farmacja


Źródło:  http://zjazdptfarm.umb.edu.pl/