Konferencje naukowe 2019

 

E-wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim


-
Poznań

Przedmiotem rozważań Konferencji będą zagadnienia dotyczące elektronizacji europejskich postępowań sądowych, w tym w szczególności:

  • europejskiego postępowania nakazowego,
  • europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń
  • europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym
  • elektronicznej komunikacji organów państwowych w sprawach karnych
  • wpływu rozporządzenia eIDAS na transgraniczne postępowania sądowe
  • elektronicznych doręczeń w postępowaniach sądowych.

Więcej informacji o Konferencji na stronie: www.e-codex.pl/konferencje-2.html


Organizatorzy:

Instytut Logistyki i Magazynowania, e-mail: eliza.brzezinska@ilim.poznan.pl


Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

e-wymiar sprawiedliwości, transgraniczne postępowania sądowe, informatyzacja sądownictwa

Źródło:  www.e-codex.pl/konferencja