Konferencje naukowe 2019

 

Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie


-
Ustroń

Tematyka konferencji

  • Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym, podziemnym i otworowym,
  • wyburzenia obiektów budowlanych,
  • roboty inżynierskie z użyciem materiałów wybuchowych,
  • zagrożenia i oddziaływanie robót strzałowych,
  • uregulowania prawne,
  • panel reklamowy.

Organizatorzy:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wyższy Urząd Górniczy
Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych
Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG


Dyscypliny naukowe:

Budownictwo, Górnictwo i geologia inż.

Słowa kluczowe:

technika strzelnicza

Źródło:  http://www.tsgb.agh.edu.pl/