Konferencje naukowe 2018

 

Przykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji zabytków


-
Warszawa

Seminarium dwudniowe realizowane w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Ochrony i Zachowania Zabytków opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki

 

Data: 18-19 września 2013 roku

Miejsce: Hotel MDM, Warszawa, Plac Konstytucji 1

Sala: Pod Kandelabrami

 

Dzień pierwszy, środa 18.09.2013 r.

9:00 – 9:30   Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 – 10:00 Oficjalne powitanie połączone z projekcją filmu promującego polską branżę              ochrony zabytków

10:00 – 10:30 Branżowy Program Promocji – założenia, korzyści, kierunki promocji: Agencja M Promotion

10:30 – 11:45 Nowoczesne bezdotykowe technologie odwzorowania zabytków do celów konserwacji i badań: Anna Gębarska, SMARTTECH

11:45 – 13:15 Ochrona zabytków jako źródło rozwoju gospodarczego: prof. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ICOMOS

13:15 – 14:15 Przerwa na lunch

14:15 – 15:30 Zanim konswerwator dotknie zabytek - rzecz o wartościach dziedzictwa kultury: Dr inż. Waldemar Jerzy Affelt, Universytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

15:30 – 15:45 Czas na pytania

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:00 Dziedzictwo kulturowe architektury jako element ekonomii w ochronie zabytków: Dr inż. Małgorzata Włodarczyk, W+W Architekci

 

 

Dzień drugi, czwartek 19.09.2013 r.

9:00 – 9:30 Poranna kawa

9:30 – 10:30 Praktyczne zalety i wady cyfrowych technologii reprodukcji i ochrony zabytków: Paweł Klak, Scanning 3D

10:30 – 11:30 Nowoczesna archeologia w służbie konserwacji i renowacji zabytków: Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno-Konserwatorski

11:30 – 12:30 Skaning laserowy 3D – możliwości praktycznego zastosowania na każdym etapie konserwacji: Adam Grewenda, Architube

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 13:45 Czy nowe technologie i materiały konserwatorskie są przydatne na stanowiskach archeologicznych za granicą?: Ewa Parandowska, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Prof. Kazimierza Michałowskiego

13:45 – 14:00 Czas na pytania

14:00 – 14:45 Przerwa na lunch

14:45  – 17:00 Warsztaty: sztuka negocjacji: Małgorzata Kniaź, Emotion

 

Udział w seminarioum jest płatny 840zł. Uczestnikom seminarium zapewniamy komplet materiałów konferencyjnych, dwie przerwy kawowe oraz dwudaniowy lunch każdego dnia szkolenia.

Zgłoszenia proszę wysyłać do 16.09.2013 na adres: conference@mpromotion.com.pl

 


Organizatorzy:

Agencja M Promotion 


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

nowe technologie, ochrona, zabytki, pomnik, konserwacja, restauracja