Konferencje naukowe 2019

 

„Niebezpieczne terapie podporządkowane oczekiwaniom pacjentów. Metody leczenia nieuzasadnione ze względów klinicznych lub obarczone nadmiernym ryzykiem terapeutycznym”,


-
Wrocław

Celem konferencji będzie analiza przeprowadzanych w Polsce praktyk terapeutycznych, które są niezgodne ze standardem medycyny klinicznej, niedostatecznie uzasadnionych klinicznie lub o niemożliwej do udowodnienia skuteczności. Interesuje nas omówienie postawionego powyżej problemu w ujęciu takich dyscyplin naukowych jak: medycyna, farmacja, psychiatria, psychologia, pedagogika, historia, socjologia, kulturoznawstwo czy etnologia.

Zapraszamy także do opracowania tematów związanych z szerokim i niekontrolowanym dostępem polskich pacjentów do suplementów diety, leków OTC oraz różnych rodzajów terapii wykonywanych legalnie np. w zakładach kosmetycznych. 

Interesują nas także artykuły z zakresu stosowania różnego rodzaju terapii związanych z ruchem NEW AGE oraz innymi ruchami kulturowymi.


Organizatorzy:

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Sekcja Antropologii Nauki Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Psychologia, Socjologia, Farmacja, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

suplementy diety, pacjent, terapia alternatywna, medycyna kliniczna, metody leczenia, niebezpieczne, leki OCT, New Age, ruchy kulturowe