Konferencje naukowe 2019

 

Recepcja Nauk Ścisłych w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie 1850-1920


-
Kraków

Celem Konferencji jest omówienie wspólnych rysów i osobliwości recepcji nauk ścisłych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie 1850-1920. Przewiduje się trzy sesje poświęcone różnym obszarom nauk ścisłych, a w nich po kilka wystąpień i sporo czasu na dyskusję z nadzieją na nawiązanie szerszej współpracy między uczestnikami.
Wystąpienia zapowiedzieli: K. Bartnicka (Warszawa), M. Bečvářová (Praga), S.S. Demidov (Moskwa), R. Duda (Wrocław), R. Mierzecki (Warszawa), K. Munkácsy (Budapeszt), J. Prytuła (Lwów), A.K. Wróblewski (Warszawa).

Kraków, 20-21–22 września 2013 r.
Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24; 20. 09. 2013 r.
Sala S1 Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej, ul Warszawska 24; 21.09 2013
"Ogród Botaniczny UJ w oczach pracowników” - wystawa fotografii, zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 27; 22.09.2013 r
Obrady konferencji prowadzone będą w języku angielskim
Przewidujemy prezentację tez referatów w języku polskim


Organizatorzy:

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
oraz
Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Komisja Historii Nauki PAU, Oddział Krakowski PTM, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Wydział Fizyki, 
Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej


Dyscypliny naukowe:

Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

nauki ścisłe, historia nauki, nauka w Europie

Źródło:  http://delta.univ.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=275:nauk-scislych-w-europie-srodkowo-wschodniej&catid=21:sekcja-og-imur