Konferencje naukowe 2019

 

Opening Science to Meet Future Challenges


-
Warszawa

Otwarte modele komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy są coraz powszechniej przyjmowane. Dotyczy to zarówno otwartego dostępu do treści naukowych, jaki i danych badawczych. Skuteczne wdrożenie otwartych rozwiązań wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego aspekty infrastrukturalne, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne. Kwestia otwartości w nauce powinna stać się przedmiotem pogłębionej debaty, uwzględniającej stanowiska i interesy wszystkich zainteresowanych stron. Celem konferencji „Opening Science to Meet Future Challenges”, która odbędzie się 11 marca 2014 roku w Warszawie, jest zainicjowanie takiej debaty.

Udział w konferencji potwierdzili znani w międzynarodowym środowisku akademickim eksperci zajmujący się tematyką komunikacji naukowej i  otwartego dostępu: prof. Nicholas Canny,  przewodniczący grupy roboczej zajmującej się otwartym dostępem w ramach European Research Council,  prof. Stevan Harnad, Canada Research Chair in Cognitive Science, Université du Québec à Montréal oraz  Cameron Neylon, Advocacy Director  Public Library of Open Science.

Konferencja została objęta honorowym patronetem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego,  prof. Wisława Banysia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego  

Propozycje wystąpień dotyczących różnych aspektów otwartości w nauce można zgłaszać do 7 lutego 2014 na adres: conference@ceon.pl. Na stronie konferencji dostępne są dodatkowe szczegóły dotyczące zgłaszanych abstraktów oraz wystąpień: https://conference2014.ceon.pl/call-for-papers/

Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracja, która trwa do 15 lutego dostępna jest przez stronę: http://conference2014.ceon.pl/conference/registration/


Organizatorzy:

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego   


conference@ceon.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo

Słowa kluczowe:

open access, otwarta nauka, otwarty dostęp, komunikacja naukowa, czasopisma naukowe, PLOS, European Research Council, otwarte treści naukowe

Źródło:  https://conference2014.ceon.pl/