Konferencje naukowe 2019

 

V Międzynarodowa Konferencja - Tendencje Rozwojowe w Mechanizacji Procesów Odlewniczych


-
Kraków

Już po raz piąty mamy przyjemność organizowania konferencji z zakresu mechanizacji procesów odlewniczych i zagadnień integralnie połączonych z projektowaniem i automatyzacją odlewni. Konferencje są organizowane co trzy lata, a więc mają już swoją tradycję. W czasie sesji będą prezentowane referaty o bardzo szerokim zakresie tematycznym, obejmujące: teorię i praktykę realizacji procesów technologicznych, inżynierię projektowania i modernizacji odlewni, eksploatację maszyn i urządzeń, elementy automatyzacji, aparaturę kontrolno pomiarową, monitorowanie i sterowanie procesami. Prezentacja referatów przygotowanych przez pracowników naukowych Wyższych Uczelni oraz przez przedstawicieli Firm odgrywających znaczącą rolę w projektowaniu i mechanizacji odlewni wniesie istotne efekty poznawcze i utylitarne w rozwój przemysłu odlewniczego.

 

Tematyka Konferencji

  • mechanizacja, automatyzacja procesów odlewniczych
  • projektowanie i modernizacja odlewni
  • teoria i konstrukcja maszyn oraz urządzeń odlewniczych
  • monitoring i sterowanie komputerowe procesów
  • modelowanie, wizualizacja i wirtualizacja procesów, prototypowanie
  • wspomaganie komputerowe procesów technologicznych
  • inżynieria systemów produkcji
  • zintegrowane systemy zarządzania
  • zarządzanie biznesowe

 


Organizatorzy:

Wydział Odlewnictwa AGH

Dyscypliny naukowe:

Metalurgia

Słowa kluczowe:

odlewnictwo

Źródło:  http://mech.wo.agh.edu.pl/konferencje/info.html