Konferencje naukowe 2019

 

Konferencja „Zaburzenia neurorozwojowe – wspólny obszar psychiatrii dorosłych i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej”


-
Warszawa

W dniach 8-9 marca 2013 roku we Warszawie odbędzie się konferencja ,,Zaburzenia neurorozwojowe – wspólny obszar psychiatrii dorosłych i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej”. Organizatorami wydarzenia są:Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Przejście" oraz Wydawnictwo FORUMKierownictwo naukowe nad konferencją sprawuje dr hab. Filip Rybakowski.

Celem organizatorów wydarzenia jest przybliżenie współczesnego spojrzenia na zaburzenia neurorozwojowe, a także zwrócenie uwagi na ich znaczenie dla leczenia i potencjalne implikacje dla możliwości prewencji w psychiatrii. W dwóch ostatnich dekadach XX wieku schizofrenię uznano za zaburzenie neurorozwojowe. Innymi słowy, zaakceptowano fakt, że do zachorowania na psychozę przyczyniają się czynniki działające w okresie pre- i perinatalnym oraz we wczesnym dzieciństwie. Stwierdzono również, że w okresie rozwojowym u osób, u których w przyszłości wystąpi psychoza, pojawiają się nieprawidłowości neurobiologiczne i funkcjonowania psychospołecznego, a w większości przypadków również dziecięco-młodzieżowe zaburzenia psychiczne. Zgromadzone w ostatnich latach dowody wskazują na to, ze model neurorozwojowy może dotyczyć nie tylko schizofrenii, ale także innych zaburzeń psychicznych. Konferencja ma przybliżyć wszystkim uczestnikom współczesne spojrzenie na powyższe zagadnienia.

Program konferencji został podzielony na następujące sesje:

  • SESJA I – Etiopatogeneza
  • SESJA II – Czynniki egzogenne i rozwój OUN 
  • SESJA III – Aspekty neurorozwojowe – czy tylko schizofrenia?
  • SESJA IV – Zaburzenia neurorozwojowe – problem społeczny  i możliwości terapeutyczne

Program oraz zapisy na stronie:

http://www.konferencje-medyczne.pl/zaburzenia-neurorozwojowe-wspolny-obszar-psychiatrii-doroslych-i-psychiatrii-dziecieco-mlodziezowej/list-intencyjny.html?a=205/13


Organizatorzy:

Organizatorami wydarzenia są: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 


Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Niezabiegowa

Słowa kluczowe:

psychiatria, rybakowski, filip rybakowski