Konferencje naukowe 2019

 

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego


-
Lublin

Wprowadzenie nowej podstawy programowej oraz nowej formuły nadzoru pedagogicznego zwiększyło odpowiedzialność dyrektorów za planowanie i realizację procesu kształcenia w szkołach. Szczególnie istotne w tym zakresie jest:

- dopuszczanie na wniosek nauczycieli programów nauczania

zgodnych z podstawą prawną i uwzględniających specyfikę szkoły,

- monitorowanie wdrażania podstawy programowej i realizacji

programów nauczania.

Celem konferencji jest inspirowanie dyrektorów do wspierania nauczycieli w planowaniu i organizacji działań edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawa oświatowego. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem przykładowych narzędzi ułatwią Państwu zaplanowanie, sprawowanie i realizację nadzoru pedagogicznego związanego z podstawą programową. Udoskonalicie Państwo umiejętności opracowania procedury dopuszczania do użytku szkolnego programów i poznacie narzędzia do ich analizy.


Organizatorzy:

PCG Polska Sp. z o.o.Ul. Fabryczna 17 lok. 11, 90-344 Łódź


Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

edukacja, podstawa programowa, kształcenie ogólne

Źródło:  http://www.pcgpolska.pl