Konferencje naukowe 2019

 

Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Projektowanie ideału pt. Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne


-
Kraków

Strategiczne zarządzanie organizacją wymaga określenia jej celu. Jak zauważa między innymi Russell C. Ackoff, można to zrobić przez zaprojektowanie jej ideału (wyidealizowanego wzorca, wzorcowego modelu), który określa kierunek zmian w organizacji i kryteria oceny jej funkcjonowania; także zarządzanie uniwersytetem kieruje się domyślnie lub wprost założonym ideałem.

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów między studentami, naukowcami, nauczycielami i ekspertami na temat roli i optymalnej organizacji uniwersytetu w systemach społeczno-gospodarczych XXI wieku. Zamiast narzekać, pragniemy rozważyć pomysły dotyczące tego, jaki ideał uniwersytetu wyznaczają potrzeby społeczne. Planowane wydarzenie jest trzecią edycją w cyklu konferencji poświęconych projektowaniu ideału w procesie zarządzania.

 

Mamy nadzieję, że dyskusja nie ograniczy się do konstatacji aktualnych sporów dotyczących misji i wizji uniwersytetu oraz trudności w ich realizacji. Autorzy wystąpień są proszeni o rozważenie tego, czy i jakie są wspólne obszary konsensusu dotyczącego zadań uniwersytetu oraz, jakie oczekiwania i potrzeby społeczne wyznaczają jego specyfikę. W tym kontekście pragniemy przedyskutować problem zawodowego bezpieczeństwa studentów.

 

Chcemy zwrócić uwagę na unikalne zadania uniwersytetu w kształtowaniu umiejętności charakterystycznych dla wyższych szczebli zarządzania, gdzie zadania zawodowe wymagają podejmowania strategicznych decyzji, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, budowania przewagi konkurencyjnej itp. Tym kompetencjom sprzyja kształcenie uniwersalne, które jest tradycyjnym zadaniem uniwersytetu. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do rozważenia dobrych praktyk dydaktyki mającej na celu kształcenie tych umiejętności.

 

Punktem wyjścia do dyskusji może być analiza koncepcji „wyidealizowanego uniwersytetu” Ackoffa lub innych współczesnych projektów uniwersytetu, antycznego ideału akademii, średniowiecznych lub renesansowych koncepcji uniwersytetu oraz pytanie „Czy klasyczny ideał uniwersytetu jest wciąż aktualny?”


Organizatorzy:

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania,Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi


Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

Uniwersytet, projektowanie ideału

Źródło:  http://jacko.econ.uj.edu.pl/Inne/konf/15ideal/1.htm