Konferencje naukowe 2019

 

Mózg - umysł - religia


-
Kraków

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ ogłaszają nabór na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Mózg - umysł - religia", która odbędzie się w dniach 2-3 marca 2013 w Krakowie. Konferencja ma za zadanie rozwinąć dyskusje nad zagadnieniami wspólnymi dla neuronauk i religioznawstwa.

Preferowane tematy wystąpień:

 • ewolucja człowieka i ewolucja religii;
 • umysł i jego podłoże mózgowe a religia;
 • paradygmat kognitywny/religioznawstwo kognitywne;
 • religia jako adaptacja/religia jako produkt uboczny adaptacji;
 • neuroteologia;
 • religia w perspektywie antropologii fizycznej;
 • kategoria umysłu i mózgu w dyskursie religijnym;
 • zależność pomiędzy chorobami psychicznymi a religijnością, rytuałem;
 • użycie substancji psychoaktywnych;
 • halucynacje;
 • sen;
 • odmienne stany świadomości;
 • doświadczenie religijne i jego podstawy.

Mile widziane są także referaty wykraczające poza powyższą listę, a mieszczące się w tematyce konferencji.

Zgłoszenia powinno zawierać proponowany temat, opis omawianego zagadnienia (nie krótszy niż 1000 znaków), bibliografię oraz krótką notkę o autorze. Wystąpienie konferencyjne powinno trwać do 20 minut.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 1 lutego 2013r.
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:  mozgumyslreligia@gmail.com


Organizatorzy:

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ
mozgumyslreligia@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Religioznawstwo

Słowa kluczowe:

kognitywistyka, religia, mózg, umysł, ewolucja, neuroteologia, świadomość

Źródło:  http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_t2TT/10172/12515242