Konferencje naukowe 2019

 

W stulecie urodzin profesora Jana Szczepańskiego


-
Łódź

Jan Szczepański był jednym z najwybitniejszych polskich socjologów, przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, w którym pracował od momentu jego założenia w 1945 roku. Wychował pokolenia polskich socjologów, a jego „Elementarne pojęcia socjologii” do dziś stanowią jednocześnie przejrzysty i wnikliwy wykład podstawowych kategorii opisu świata społecznego. 
Celem konferencji jest ukazanie współczesnych podejść do problemów, którymi się Profesor w trakcie swojej kariery naukowej zajmował i którym poświęcił swoje najważniejsze książki:
1. Rola socjologii i socjologów we współczesnym świecie
2. Rola wiedzy i edukacji we współczesnym świecie
3. Metody badań społecznych
4. Indywidualność i relacje jednostka-społeczeństwo
5. Społeczne problemy konsumpcji
6. Zmiany społeczne i rozwój społeczny w kontekście procesów industrializacji, dezindustrializacji i reindustrializacji

Kontakt: 

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-130 Łódź
tel.: 042/635-52-51 fax: 042/635-52-52 e-mail: inssoc@uni.lodz.pl


Organizatorzy:

Instytut Socjologii UŁ

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Jan Szczepański, , Uniwersytet Łódzki, PAN

Źródło:  http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,466