Konferencje naukowe 2019

 

Instrument w literaturze, języku i kulturze


-
Piotrków Trybunalski

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na miedzynarodową konferencję naukową na temat: Instrument w literaturze, języku i kulturze. Organizatorzy konferencji zwracają się do pracowników naukowych, doktorantów, studentów zainteresowanych sygnalizowaną wyżej problematyką o udział w sesji naukowej. Temat konferencji można rozpatrywać co najmniej w dwóch znaczeniach po pierwsze instrument jako narząd, np. głosu, jako sprzęt muzyczny [flet]. Rozważania uczestników konferencji umożliwią przyjrzenie się kategorii [instrument] w różnych ujęciach interdyscyplinarnych. Po konferencji jest planowana publikacja.


Organizatorzy:

UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim 


instrument.piotrkow@go2.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

instrument

Źródło:  http://wfh.unipt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1045