Konferencje naukowe 2019

 

Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków


-
Warszawa

Serdecznie zapraszamy w dniu 3 grudnia br. na konferencję naukową pt. „Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków” organizowaną przez Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. 

Komitet organizacyjny:

prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska – Przewodnicząca

dr Ewa Milewska

dr Wojciech Wypler

 

Patronat naukowy:

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski – Dyrektor IPSIR

prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska – Kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji IPSIR UW

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

prof. dr hab. Teodor Szymanowski

 

Obszary tematyczne konferencji:

  1. Diagnoza psychologiczna zeznań świadków w teorii i praktyce  (kryteria, metody, możliwości i ograniczenia, problemy etyczne).
  2. Dziecko jako świadek (przesłuchanie, problem psychomanipulacji i „wszczepiania” fałszywych wspomnień).
  3. Oczekiwania sądów i kontrowersje wokół ekspertyz dotyczących świadków w postępowaniu karnym.

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do dnia 31 października  z podaniem następujących informacji:

1.                  Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy

2.                  Proponowany tytuł referatu

3.                  Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail

Natomiast osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji prosimy o zgłaszanie swojego udziału do dnia 15 listopada.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany na adresy kontaktowe uczestników w pierwszych dniach listopada.

Kontakt z organizatorami:

Ewa Milewska, tel. 605 594 466

Wojciech Wypler, tel. 503 657 456, w.wypler@uw.edu.pl

Zakład Psychologii Dewiacji IPSIR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa

E-mail: konferencja.ipsir@uw.edu.pl


Organizatorzy:

Zakład Psychologii Dewiacji IPSIR UW

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

świadek