Konferencje naukowe 2018

 

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA 2013 ZAGROŻENIA: IDENTYFIKACJA – OCENA - LIKWIDACJA


-
Warszawa

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA- Zasady prognozowania i oceny zagrożeń wywoływanych elektryzacją środków”.

 

Przedmiotowe szkolenie ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii merytorycznych, związanych z zasadami klasyfikacji oraz kwalifikacji użytkowej, a zarazem certyfikacji określonego typu wyrobów, w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszonych do stref zagrożenia wybuchem (EX), ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni, w których występuje niebezpieczeństwo eksplozji metanu i/lub pyłów węgla.

Szkolenie będzie prowadził dr Jan M. Kowalski.

Więcej informacji można uzyskać:

tel. (+48 22) 811 12 31
Małgorzata Wróblewska, wew. 373 lub Anna Mazik, wew. 215


Organizatorzy:

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie


el_stat@ipo.waw.pl

Dyscypliny naukowe:

Fizyka, Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

elektryzacja, elektryczność statyczna, ochrona antyelektrostatyczna, ocena zagrożeń

Źródło:  http://www.pl.ipo.waw.pl