Konferencje naukowe 2019

 

II KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW „WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW PASIECZNYCH”


-
Zgorzelec

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Nieformalnej Grupy Doktorantów „Naukowe ADHD” (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze) zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w II Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych”, która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2015 r. w Zgorzelcu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

Cel konferencji:

Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem młodych naukowców a pszczelarzami w zakresie uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce, ich zakładania oraz poprawy opłacalności działalności pszczelarskiej jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej.

 Tematyka konferencji:

 • ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
 • marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
 • wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
 • biologia, chów i hodowla pszczół miodnych,
 • ochrona i ekologia pszczołowatych,
 • bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
 • wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
 • rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich.

Szczególnie cenne będą opracowania porównujące sytuację gospodarstw pasiecznych w Polsce i na świecie.

Gwarantujemy:

 • przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie,
 • wydanie monografii,
 • zaświadczenie udziału w konferencji,
 • nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodziankę dla prelegentów.

Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń – 13 marca 2015 r.
 • przyjmowanie wpłat – 18 marca 2015 r.
 • ogłoszenie programu konferencji – 23 marca 2015 r.
 • dostarczenie artykułu wraz z recenzją – 30 kwietnia 2015 r.
 • wydanie publikacji – lipiec-wrzesień 2015 r.

Wpisowe: 

 • czynny udział z wystąpieniem lub posterem lub bierny z publikacją: 150zł

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/, http://naukoweadhd.pl/ oraz: https://www.facebook.com/events/974718292542067/.

Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com


Organizatorzy:

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w ZgorzelcuNieformalna Grupa Doktorantów "Naukowe ADHD"


konferencjapszczoly@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Weterynaria, Rolnictwo i leśnictwo

Słowa kluczowe:

doktoranci, studenci, doktorzy, pszczelarstwo, pszczoły miodne, konferencje interdyscyplinarne

Źródło:  http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl