Konferencje naukowe 2018

 

INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE for Ph.D. Students and Young Researchers


-
Virtual Conference

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję  dla doktorantów  oraz młodych pracowników nauki organizowaną przez Stowarzyszenie MAGNANIMITAS w Czechach.

 

Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy młodymi pracownikami naukowymi reprezentującymi uniwersytety z europejskich państw , jak również reprezentujących akademickie instytucje i przedsiębiorstwa. Konferencja będzie podzielona na osiem sekcji.

 

Przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:

·         Zarządzanie przedsiębiorstwem,

·         Marketing,

·         Ekonomia i ekonomika przedsiębiorstw,

·         Służba publiczna,

·         Finanse i rachunkowość,

·         Psychologia, Socjologia i Pedagogika,

·         Inżynieria przemysłowa,

·         Informatyka i nowoczesne technologie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą przesłać swoje zgłoszenie do dnia 2 grudnia 2013 roku z wykorzystaniem aplikacji rejestracyjnej zamieszczonej na stronie:

 http://www.mmk.econference.cz/.

 

Artykuły nadesłane na konferencję zostaną zrecenzowane i wydane w pokonferencyjnej publikacji, która zostanie przekazana Państwu po zakończeniu konferencji. Prosimy o przesłanie artykułu (max. 10 stron) w elektronicznej wersji do dnia 3 grudnia 2013 roku. Artykuł prosimy przygotować zgodnie z wymogami zamieszczonymi na: http://www.mmk.econference.cz/english/paper_en.html

 

Opłata konferencyjna wynsi 67 euro i obejmuje:

 

·         wsparcie i dostęp do udziału w e-konferencji,

·         publikację,

·         zwartą publikację pokonferencyjną z numerami ISBN oraz ETTN,

·         rejestrację publikacji w Europejskiej Elektronicznej Bibliotece Nardowej.

 

Najlepsze artykuły napisane w języku angielskim zostaną opublikowane w: Journal of Interdisciplinary Reserarch, ISSN 1804-7890, GRANT journal, 1805-062X.

 

Prosimy o przekazanie opłaty konferencyjnej do dnia  3 grudnia 2013 roku do MAGNANIMITAS Assn. konto bankowe: IBAN: CZ0362106701002209820797, SWIFT: BREXCZPP wraz z numerem jaki otrzymacie Państwo przy rejestracji.

 

Wszystkie informacje dotyczące konferencji zamieszczone są na stronie:

http://www.mmk.econference.cz/english/details_en.html

 

Jeżeli mielibyście Państwo pytania dotyczące konferencji prosimy o kontakt pod wskazanym adresem email: mmk@econference.cz.

 

Z poważaniem,

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego


Organizatorzy:

MAGNANIMITAS Assn., Ceskoslovenske armady 300, 500 03 Hradec Kralove
City, The Czech Republic, mmk@econference.cz


Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

PhD student, multidisciplinary, virtual conference

Źródło:  http://www.mmk.econference.cz