Konferencje naukowe 2019

 

Konferencja italianistyczno-filmoznawcza 2013, polsko-włoskie kontakty filmowe – topika, koprodukcje, recepcja, przekład


-
Łódź

Fenomen włosko-polskich kontaktów filmowych nie doczekał się do tej pory należytej
analizy – co jest niespodzianką zarówno ze względu na wspólnotę doświadczeń kulturowych,
ale także z uwagi na mnogość imprez i festiwali filmowych w Polsce, na których prezentowana
jest twórczość włoskich reżyserów.
Głównym celem konferencji jest namysł nad szeroko pojętymi polsko-włoskimi
relacjami filmowymi (w tym: telewizyjnymi) – zarówno w aspekcie tekstualnym
(zogniskowanym na konkretnych dziełach filmowych), jak i poprzez analizę parametrów
instytucjonalnych (koprodukcje, dystrybucja i recepcja). Chcielibyśmy, aby analizie zostały
poddane następujące (przykładowe) zagadnienia:
- polsko-włoskie koprodukcje oraz filmy zrealizowane we Włoszech przez twórców
aktywnych zawodowo w Polsce (i vice versa)
- dystrybucja oraz recepcja polskich filmów we Włoszech i włoskich w Polsce;
- wpływy i przenikanie tendencji estetycznych;
- stereotypy narodowe; postać Włocha w filmie polskim i Polaka w filmie włoskim.
- tematy wspólnej historii (w tym: dzielone doświadczenia polityczne, filmowe biografie
Jana Pawła II);
- podróż do Włoch jako motyw inspirujący w kinematografii polskiej; mit Wenecji w
polskim kinie;
- niefikcjonalne formy artystyczne (dokumentalistyka) i użytkowe (np. promocja
turystyczna) o tematyce wzajemnej;
- polsko-włoski przekład audiowizualny – teoria i praktyka;
- językowe aspekty przekładu filmowego;
- polska i włoska terminologia filmowa.
Chcielibyśmy, aby spotkanie to miało charakter interdyscyplinarnego i
wielopokoleniowego forum, w ramach którego zaprezentowane zostaną różne perspektywy
badawcze i doświadczenia zawodowe. Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy zarówno
teoretyków (językoznawców, literaturoznawców, traduktologów, kulturoznawców,
filmoznawców, politologów...), jak i praktyków (tłumaczy i dystrybutorów, a także – jeżeli
wyrażą życzenie uczestnictwa – twórców filmowych).


Organizatorzy:

Zakład Italianistyki Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ

Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

film, kino, italianistyka, koprodukcje, kino włoskie, kino polskie, kino włosko-polskie