Konferencje naukowe 2019

 

Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi


-
Łódź

Konferencja ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami w zakresie zarządzania obszarami miejskimi. Szczególnymi obszarami zainteresowań są identyfikacja najistotniejszych problemów występujących w miastach, których rozwiązywanie wymaga od władz umiejętności wypracowanie kompromisu ze społecznością miejską, podjęcie dyskusji w środowisku teoretyków i praktyków wokół problemów sprawności zarządzania w obszarach miejskich zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności a także zaprezentowanie dobrych praktyk zarządzania w obszarach miejskich, zgodnych z założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności.


Organizatorzy:

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

rozwój lokalny, miasta, zarządzanie miastem, obszary miejskie

Źródło:  http://wz.uni.lodz.pl