Konferencje naukowe 2019

 

XVI Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne


-
Poznań

Spotkanie w Poznaniu daje możliwość publicznej prezentacji zakresu i wyników prowadzonych prac badawczych lub wdrożeniowych, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi podobną problematyką. Obok naukowej tematyki istotną częścią konferencji jest wymiana doświadczeń, dotyczących kształcenia w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.

Proponujemy następujące grupy tematyczne zgłaszanych referatów 
(lista nie ma charakteru zamkniętego):

  • Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.
  • Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych.
  • Multimedia.
  • Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych.
  • Sieci i systemy bezprzewodowe.

Przewidywane są referaty plenarne oraz krótkie referaty dotyczące różnych aspektów dydaktyki, nauki i techniki w podanym wyżej zakresie.

UWAGA

Konferencja odbywa się w języku polskim. Referaty z konferencji PWT 2012 zostaną opublikowane w drukowanych materiałach konferencyjnych oraz na CD, a najlepsze, wybrane referaty w angielskojęzycznym czasopiśmie Advances in Electronics and Telecommunications po zakończeniu konferencji.

Zobacz Advances in Electronics and Telecommunications No 2 (PDF)

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do rejestracji na stronie konferencji. 
Opłata za uczestnictwo w konferencji PWT 2012 jest jednakowa dla wszystkich uczestników i wynosi 400zł.


Organizatorzy:

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Dyscypliny naukowe:

Telekomunikacja

Słowa kluczowe:

światłowody, multimedia, sieci telekomunikacyjne, sieci bezprzewodowe

Źródło:  http://www.pwt.et.put.poznan.pl/