Konferencje naukowe 2019

 

Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych


-
Łódź

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy stosunków międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku. Podczas sympozjum podjęta zostanie próba zdefiniowania rozwoju współczesnych relacji międzynarodowych oraz ocena możliwości przezwyciężania barier na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej, które warunkują kooperację państw.

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Uzupełniony formularz, zawierający abstrakt o objętości maksymalnie 300 słów należy przesłać do 15 lutego 2013 r. na adres mailowy: olptsm@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł, a dla członków Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz doktorantów wynosi 50 zł. Kwotę tę należy wpłacić na następujące konto do dnia 15 lutego 2013 r. z adnotacją: OL PTSM – konferencja.

Nr konta: Bank Polska Kasa Opieki S. A.
II Oddział w Łodzi
14 1240 3028 1111 0010 0434 7782

Opłata konferencyjna obejmuje koszt cateringu, materiałów konferencyjnych oraz publikacji, która ukaże się w formie elektronicznej. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu/-ów w Hotelu Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt zakwaterowania to minimum 90 zł (nocleg ze śniadaniem). Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie zainteresowania wykupieniem noclegu, albowiem musimy dokonać uprzedniej rezerwacji.


Organizatorzy:

Oddział w Łodzi Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ


Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, teoria, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, konflikty, dyplomacja, organizacje