Konferencje naukowe 2018

 

Macierzyństwo w świetle współczesnym przemian społecznych


-
Poznań

Macierzyństwo jako proces stawania się i bycia matką bezspornie jest wartością ponadczasową, jest istotnym procesem w życiu kobiety i rodziny, ważnym czynnikiem w kształtowaniu się osobowości człowieka. Wszelkie jednak towarzyszące nam zmiany w życiu społecznym i współczesne hierarchie wartości wpływają na pojawienie się nowych, dotąd nieznanych aspektów macierzyństwa, również aspektów kontrowersyjnych, naruszających jego wartość. Macierzyństwo coraz częściej zaczyna być postrzegane również w kontekstach zagrożeń i dylematów.

Wobec różnorodnych aspektów i problemów towarzyszących współczesnej matce i współczesnemu macierzyństwu, proponujemy Państwu podzielenie się refleksjami teoretycznymi na ten temat oraz analizami badań empirycznych.

Do współpracy zachęcamy i zapraszamy socjologów, pedagogów, psychologów, filozofów, kulturoznawców, a także środowisko medyczne.

Dyskusja, wymiana refleksji i poglądów przedstawicieli różnych specjalności naukowych, pozwoli być może na stworzenie wieloaspektowego wizerunku współczesnego macierzyństwa i na postawienie ciekawych pytań związanych z powyższą problematyką, co dalej być może zachęci do społecznej polemiki.

Zapraszając Państwa do uczestnictwa w konferencji proponujemy koncentrację rozważań wokół następujących bloków tematycznych:

 

I. Współczesne dylematy macierzyństwa. Rodzinne i pozarodzinne uwarunkowania macierzyństwa.

II. Różne konteksty macierzyństwa (społeczne, biologiczne, psychologiczne i pedagogiczne).

III. Macierzyństwo na tle współczesnej rodziny, jej struktury, funkcji i stadiów rozwoju.

IV. Rola matki i macierzyństwa w kształtowaniu osobowości dziecka.

V. Wsparcie społeczne w tworzeniu macierzyństwa.

  


Organizatorzy:

Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczny, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

macierzyństwo, wsparcie społeczne, matka

Źródło:  http://konferencje.wsnhid.pl/macierzynstwo