Konferencje naukowe 2019

 

Sztuka stroju, strój w sztuce


-
Warszawa

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

„Sztuka stroju, strój w sztuce”

15 – 16 stycznia 2015
Warszawa, Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24

Konferencja jest kontynuacją spotkania badaczy różnych specjalizacji, zwłaszcza historyków sztuki, kostiumologów, antropologów i kulturoznawców, które odbyło się w styczniu 2012 roku w Warszawie pod tytułem „Strój – zwierciadło kultury”. To interdyscyplinarne zgromadzenie umożliwiło uczestnikom wymianę wiedzy i konfrontację różnych spojrzeń oraz  metodologii  stosowanych w studiach nad strojem w różnych kulturach świata, a jego rezultatem jest niedawna publikacja pod tym samym tytułem. Nadchodząca konferencja ma na celu poszerzenie obszaru badań, zwłaszcza o zagadnienia związane z estetyczną i symboliczną funkcją stroju oraz jego relacjami z innymi dziedzinami sztuki.


Główne zagadnienia będące tematem konferencji:

- strój jako dzieło sztuki

- dzieło sztuki jako inspiracja dla stroju, strój jako temat dla dzieła sztuki

- występowanie i funkcje stroju w różnych gatunkach sztuk wizualnych

- symbolika stroju w różnych kulturach, zwłaszcza azjatyckich

- relacje pomiędzy formą stroju a jego wartościami symbolicznymi

Przedmiotem konferencji nie będą badania dotyczące kostiumu teatralnego i filmowego.


Propozycje wystąpień wraz z krótkim streszczeniem (max. 1 str A4) prosimy wysyłać na adres
m.furmanik@world-art.pl do końca września 2014 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł. Z opłaty zwolnieni są członkowie i członkinie PISnSŚ. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiady w czasie trwania konferencji.

Organizatorkami konferencji są:
Magdalena Furmanik-Kowalska
dr Anna Straszewska
dr Joanna Wasilewska


Organizatorzy:

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie


m.furmanik@world-art.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

strój, moda, sztuka współczesna, ubiór, rzemiosło artystyczne

Źródło:  http://www.world-art.pl