Konferencje naukowe 2019

 

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA (Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki)


-
Łódź

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydział Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział
Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej oraz Koło Naukowe
Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” zapraszają do udziału w konferencji

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA (Bliskiego
Wschodu i Północnej Afryki)

Łódź, 17 października 2011 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Katedry
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki w dziale Komunikaty:
http://www.kbwipa.uni.lodz.pl/komunikaty.php

The Department of Middle East and North Africa, University of Lodz,
Faculty of Command and Naval Operations, Polish Naval Academy, and
Management and Command Faculty, National Defense University, in
cooperation with Students’ Association “Al-Mashriq” have pleasure in
extending an invitation to a conference entitled

National and International Security in the Region of MENA

Łodz, October 17th, 2011


Detailed information can be found on website of Department of Middle
East and North Africa in section “Komunikaty”:
http://www.kbwipa.uni.lodz.pl/komunikaty.php


Organizatorzy:

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej oraz Koło Naukowe

Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo narodowe, MENA

Źródło:  http://www.kbwipa.uni.lodz.pl/komunikaty.php