Konferencje naukowe 2019

 

Wolny rynek - gospodarka, prawo, społeczeństwo


-
Lublin

Szanowni Państwo,

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Finansistów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w dniach 18-20 kwietnia 2013 r. organizuje konferencję pt: „Wolny rynek -gospodarka, prawo, społeczeństwo”.

Ideą konferencji jest pogłębienie wiedzy na temat procesów ekonomicznych oraz podstawowych instytucji gospodarki wolnorynkowej, zasad głoszonych przez Austriacką Szkołę Ekonomii, a także dyskusja nad prawnym i społecznym spojrzeniem na wolny rynek.

W Konferencji udział wezmą wybitni polscy ekonomiści, a także przedstawiciele świata nauki zainteresowani tematyką wolnorynkową. Wśród zaproszonych ekspertów znajdują się: profesor Marek Jan Chodakiewicz, Robert  Gwiazdowski, Rafał Ziemkiewicz, profesor Leszek Leszczyński i Marcin Chmielowski

Zachęcamy do przedstawienia swoich przemyśleń:

- pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących się problematyką wolnorynkową

- doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, prawniczych, humanistycznych i innych zainteresowanych problematyką konferencji,

- przedsiębiorców i innych praktyków życia gospodarczego, – wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.


Organizatorzy:

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Finansistów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

wolny rynek

Źródło:  http://lublin.mises.pl/dzialalnosc/