Konferencje naukowe 2019

 

Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium


-
Toruń

Celem konferencji jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć nauki w zakresie klimatologii historycznej obszarów polarnych na podstawie obserwacji i pomiarów meteorologicznych, historycznych, dendroklimatologicznych, paleolimnologicznych, geofizycznych, geomorfologicznych i innych.


Organizatorzy:

Zakład Klimatologii UMK

Dyscypliny naukowe:

Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

klimatologia, obszary polarne

Źródło:  http://www.zklim.umk.pl/pl/polarna