Konferencje naukowe 2019

 

VIII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii „Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się”


-
Łódź

Do proponowanych szczegółowych zakresów rozważań nad biografiami edukacyjnymi natomiast zaliczamy:

  • ulokowanie procesów edukacji/uczenia się na tle biegu życia wraz z określeniem ich treści i charakteru;
  • rozpoznanie całożyciowego uczenia się w perspektywie narracji osób starszych (powyżej 60 r.ż.) i najstarszych (powyżej 80 r.ż. w tym stulatków);
  • poszukiwanie „miejsc” uczenia się w ciągu życia, także tych niezwiązanych z formalną edukacją;
  • odkrywanie świadomych i nieświadomych zakresów międzypokoleniowego uczenia się;
  • opisanie całożyciowego uczenia się w aspekcie nabywania, realizacji i przekazu wartości całożyciowego uczenia się w systemie wartości człowieka (dorosłego);
  • uchwycenie podobieństw i różnic w całożyciowym uczeniu się kobiet i mężczyzn;
  • wydobycie związku całożyciowego uczenia się z zadaniami rozwojowymi, charakterystycznymi dla różnych etapów życia człowieka;
  • diagnoza stymulatorów i barier całożyciowego uczenia się.

Organizatorzy:

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
Uniwersytetu Łódzkiego


konferencjabb@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

edukacja, biografia, andragogika, uczenie się, badania biograficzne, całożyciowe uczenie się

Źródło:  http://konferencjabb.weebly.com/