Konferencje naukowe 2019

 

Building The New Central Europe: Visegrad States and Germany


-
Lublin

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Europejskiej Akademii Dyplomacji, Fundacji Konrada Adenauera oraz Wydziału Politologicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie pt.: „Building The New Central Europe: Visegrad States and Germany”,objętej Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego, pana Sławomira Sosnowskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin, pana Krzysztofa Żuka.

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2016 r. na auli (Wydział Prawa i Administracji UMCS, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5) w godz.10:00-17:00 .

Wykład otwierający pt.: „A Europe Whole and Free: Unravelling Before Our Very Eyes?” wygłosi gość honorowy -  pan Roland Freudenstein , Dyrektor ds. Polityki​ ​w​​ ​Wilfred Martens Centre for European Studies.

Konferencja poświęcona będzie polityce krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemiec  wobec aktualnych problemów, z którymi zmagają się państwa regionu Europy Centralnej, w tym wspólnej postawy w obliczu kryzysu uchodźców, trudności, które napotykają demokracje oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Program konferencji dostępny będzie wkrótce. Językiem roboczym będzie język angielski.


Wstęp otwarty.


Organizatorzy:

Europejska Akademia DyplomacjiWydział Politologii UMCS


Dyscypliny naukowe:

Politologia


Źródło:  http://diplomats.pl