Konferencje naukowe 2019

 

Asia-Europe Physics Summit (ASEPS)


-
Wrocław

Europejskie Towarzystwo Fizyczne (European Physical Society) we współpracy z trzema towarzystwami fizycznymi z Polski, Niemiec i Francji organizuje  Konferencję ASEPS: „Asia-Europe Physics Summit”. Konferencja odbędzie się w dniach 26-29.10.2011 we Wrocławiu / w Polsce. Partnerem organizacyjnym wydarzenia jest spółka Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

 Zakres/cele

ASEPS to platforma mająca na celu scalenie azjatycko-europejskich strategii programowych fizyki poprzez dyskusję na temat priorytetów naukowych i możliwych wspólnych udziałów w budowie infrastruktury i sieci w ramach współpracy azjatycko-europejskiej. ASEPS  promuje synergię pomiędzy różnymi działami fizyki oraz pomiędzy fizyką a innymi obszarami badań: biologią i zdrowiem, środowiskiem, energią, jak również wspiera zaangażowanie krajów rozwijających się w rozwój badań naukowych w celu likwidowania różnic w poziomie wiedzy oraz poziomie zaawansowania rozwoju cyfrowych społeczeństw.

ASEPS przyczynia się do rozwinięcia współpracy pomiędzy regionami dzięki inicjowaniu tworzenia wspólnych laboratoriów, centrów warsztatowych i szkół zapewniających edukację i trening. Forum nasze ma na celu poprawę komunikacji ze społeczeństwem, w szczególności pomiędzy naukowcami, decydentami politycznymi i przedstawicielami przemysłu.

Mottem Konferencji ASEPS 2011 jest „Fizyka dla zrównoważonego rozwoju” („Physics for sustainable development”). Celem natomiast będzie pokazanie potencjału naukowego w dziedzinie szeroko rozumianej fizyki w Europie i Azji pod kątem poszukiwania synergii oraz budowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-technologicznych i edukacyjnych. Do udziału w tym międzykontynentalnym wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych, kluczowych instalacji badawczych na kontynentach Azji i Europy (ESFRI), globalnych partnerów przemysłowych, organizacji pozarządowych oraz władz rządowych odpowiedzialnych za rozwój nauki i innowacji.

Aby zapewnić szeroki udział reprezentacji krajów Azji, organizatorzy przewidują dofinansowanie udziału przedstawicieli mniej rozwiniętych krajów tego kontynentu.

 


Organizatorzy:

Europejskie Towarzystwo Fizyczne (European Physical Society)

Dyscypliny naukowe:

Fizyka

Słowa kluczowe:

ASEPS

Źródło:  http://www.aseps.net/