Konferencje naukowe 2019

 

II Studencka Konferencja Biologii Molekularnej


-
Łódź

Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków wraz z Sekcją Genetyczną Studenckiego Koła Naukowego Biologów organizują II edycję Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do młodych naukowców specjalizujących się w dziedzinach takich jak genetyka, nanotechnologia, biochemia, biofizyka czy mikrobiologia. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz inspiracji do dalszych badań.
II SKBM zaszczycą swoją obecnością profesorowie z różnych placówek naukowych w Polsce:

Prof. dr hab. Ewa Bartnik– Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Dariusz Bartosik – Zakład Genetyki Bakterii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Janusz Błasiak – Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz – Instytut Genetyki Człowieka PAN

Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski – Zakład Biochemii Genetycznej UniwersytetuWrocławskiego

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza


Dokładniejsze informacje dotyczące II SKBM można znaleźć pod adresem:http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/~sknmb/?page_id=118

Termin rejestracji zostanie prawdopodobnie przedłużony.


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków;
Sekcja Genetyczna SKNB


Dyscypliny naukowe:

Biologia, Biotechnologia

Słowa kluczowe:

genetyka, biologia molekularna, biofizyka

Źródło:  http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/~sknmb/?page_id=118