Konferencje naukowe 2019

 

Zarządzanie operacyjne: teoria, praktyka i zastosowania


-
Sopot

Celem konferencji jest wymiana poglądów, myśli, wyników badań oraz doświadczeń przedstawicieli nauki i biznesu na temat nowoczesnych form zarządzania operacyjnego. Zarządzanie operacyjne, obejmujące całość procesów związanych z wytwarzaniem wyrobów i usług stanowi niezwykle istotny nurt w nowoczesnej gospodarce - jako takie wpisuje się światowe trendy zarządzania. 

W dobie globalizacji i szybko zmieniających się realiów rynkowych podmioty funkcjonujące na rynku z jednej strony muszą stawić czoła wzrastającym wymaganiom rynku, z drugiej zaś realizować działania pozwalające na wzrost efektywności i skuteczności podejmowanych zadań. Temu właśnie służy problematyka, którą obejmuje zarządzanie operacyjne. Tematyka konferencji skupia się wokół narzędzi, metod, technik oraz modeli zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych.


Organizatorzy:

Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnegona Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, przy udziale:Naukowego Koła Jakości i Produktywności;Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej;Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.


Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

zarządzanie operacyjne

Źródło:  http://zop.zie.pg.gda.pl