Konferencje naukowe 2019

 

Kultura uzdrowiskowa w Europie


-
Zachełmie

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie(3). Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2013 w Zachełmiu. Celem naukowym konferencji jest przygotowanie 3 tomu serii monograficznej pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie.

Zapraszamy do przygotowania artykułów dotyczących: historii lecznictwa uzdrowiskowego, informacji o wodach mineralnych i innych rodzajach terapii w opisach pozostawionych przez kuracjuszy, architektury uzdrowiskowej, życia kulturalnego w uzdrowiskach, opisów parków uzdrowiskowych, terenów spacerowych i szlaków wycieczkowych wokół i w pobliżu uzdrowisk, opisów pobytów w uzdrowiskach sporządzonych przez kuracjuszy, literackiego i prasowego obrazu uzdrowisk, medialnego obrazu uzdrowisk oraz reklamy uzdrowiskowej. Organizatorzy zastrzegają sobie, że opublikowane zostaną tylko artykuły, które zostaną przez Autorów przesłane w terminie do 30 czerwca 2013 r. w formie dostosowanej do instrukcji dotyczącej zasad edycji tekstu, a następnie uzyskają pozytywną recenzję wydawnicza.

W trakcie konferencji odbywać się będą sesje prowadzone w języku polskim oraz sesja międzynarodowa, w języku angielskim lub niemieckim. W zgłoszeniach prosimy o zaznaczenie w jakiej wersji językowej zostanie przedstawiony Państwa referat. Czas trwania referatów wynosi 20 minut.

Koszt uczestnictwa - opłata wpisowa - wynosi 250 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie kosztów druku. Koszty pobytu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Ze względów organizacyjnych (konieczność zarezerwowania hotelu odpowiedniej wielkości) termin zgłaszania udziału w konferencji upływa 20 lutego 2013. Po zamknięciu listy zgłoszeń zostanie Państwu przesłany wstępny program konferencji, wraz z adresem hotelu, w którym odbywać się będą obrady i adresem Działu Rezerwacji, w którym uczestnicy konferencji będą mogli samodzielnie zarezerwować noclegi.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać drogą mailową na dołączonym do niniejszego zaproszenia formularzu na adres Sekretarza Konferencji, mgr Agnieszki Kaźmierczak.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Bożena Płonka-Syroka Prof. WUM/ Prof. PAN

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Mgr Agnieszka Kaźmierczak mail: kulturauzdrowiskowa@gmail.com (tel.kom. 693330736)


Organizatorzy:

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

Kultura, uzdrowiska, lecznictwo