Konferencje naukowe 2019

 

II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców - "Per Scientiam ad Salutem Aegroti"


-
Bydgoszcz

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania streszczeń i rejestracji na II Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców - "Per Scientiam ad Salutem Aegroti" - Organizowanej przez społeczność doktorantów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

 informacje i rejestracja na stronie: http://www.doktoranci.cm.umk.pl/

 Termin: 26-27 kwietnia 2013

 Termin dla nadsyłania streszczeń: 01.04.2013

 

Konferencja ta jest przeglądem prac oraz doniesień naukowych, doktorantów i młodych naukowców z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju, zajmujących się w swych badaniach tematyką medyczną. W ramach konferencji odbędą się warsztaty tematyczne a także zostaną wygłoszone przez specjalnie zaproszonych gości wykłady. Dla najlepszych prac zostały przewidziane nagrody i możliwość publikacji prac pełno tekstowych w czasopiśmie „Medical and Biological Sciences” – wyd. CM UMK. Za uczestnictwo w konferencji każdy uczestnik, oprócz certyfikatu ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych. 

 

Komitet Organizacyjny


Organizatorzy:

Społecznośc Doktorantów Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bdgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorancicm@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja

Słowa kluczowe:

doktoranci, młodzi naukowcy, konferencja doktorantów, CM UMK

Źródło:  http://www.doktoranci.cm.umk.pl