Konferencje naukowe 2019

 

Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, specjalny gość prof. M.Spitzer


-
Kraków

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, którzy na co dzień zajmują się budowaniem systemowej terapii neurobiologicznej u osób z zaburzeniami komunikacji językowej, z radością informujemy, iż wśród zaproszonych referentów naszej konferencji znajdzie się światowej sławy psychiatra i neurobiolog, autor książek: Jak uczy się mózg? oraz Cyfrowa demencja:

Prof. dr. med. dr. phil. Manfred Spitzer.

Ponadto swoimi doświadczeniami podzielą się naukowcy-terapeuci Metody Krakowskiej, inspirujący logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów i przedstawicieli wielu dyscyplin w Polsce oraz poza jej granicami:

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska

oraz dr Marta Korendo, dr Halina Pawłowska-Jaroń,
dr Zdzisława Orłowska-Popek, dr Marzena Błasiak-Tytuła,
dr Anna Siudak, mgr Katarzyna Sedivy.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną
do 20 kwietnia na adres: katedralogopediiup@gmail.com
lub pocztą tradycyjną: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków (z dopiskiem: Konferencja neurobiologiczna).


Organizatorzy:

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, katedralogopediiup@gmail.com
Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków


katedralogopediiup@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo

Słowa kluczowe:

terapia, Wpływ wysokich technologii na funkcjonowanie dziecka, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia mowy, wczesna interwencja