Konferencje naukowe 2019

 

XIII Sympozjum “Wpływ Wibracji na Otoczenie”


-
Nowy Wiśnicz

Już po raz trzynasty spotykają się specjaliści zajmujący się szeroko pojętymi zagadnieniami wpływu wibracji na otoczenie.Tematyka niniejszej konferencji obejmuje zagadnienia negatywnego oddziaływania drgań i hałasu na człowieka, wibracji maszyn i urządzeń, a w tym zagadnienia tłumienia drgań i hałasu.
       Konferencje organizowane były systematycznie od 1977 roku co trzy lata w ostatnich dniach września. Mimo zasięgu krajowego gościły wybitnych naukowców z zagranicy, m.in. z Austrii, Holandii, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy i USA, którzy prezentowali tutaj swoje osiągnięcia naukowo-badawcze. Cieszyły się one zawsze dużym zainteresowaniem specjalistów z zakresu dynamiki maszyn, dynamiki budowli, automatyki i robotyki, medycyny pracy,ekonomiki.
       Przez dłuższy okres w konferencjach uczestniczyli przedstawiciele polskiego przemysłu zainteresowani wprowadzeniem nowych rozwiązań chroniących ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem maszyn i urządzeń, jak również podniesieniem żywotności maszyn i konstrukcji inżynierskich. Niestety w ostatnim okresie ich udział zmalał, jest bowiem rzeczą oczywistą , że łatwiej kupić nie zawsze dobre rozwiązanie zachodnie niż podejmować próby wdrożenia rozwiązań własnych [...]

 

Zakres Tematyczny

- Wpływ drgań na organizm człowieka,

- Wpływ drgań na konstrukcje, 

- Współczesne metody redukcji drgań i hałasu,

- Współczesne materiały tłumiące i izolujące,

- Modelowanie złożonych obiektów dynamicznych,

- Dynamika i wibroizolacja ludzi, maszyn i budynków.


Organizatorzy:

Katedra Dynamiki Układów Materialnych Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Stosowanej;
Komitet Mechaniki PAN;
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU


Dyscypliny naukowe:

Inżynieria materiałowa, Mechanika

Słowa kluczowe:

wibracje, drgania, hałas, tłumienie, wibroizolacja

Źródło:  http://kdum.mech.pk.edu.pl/?q=node/32