Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska studencko- doktorancka konferencja naukowa Pytania o Inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego


-
Cieszyn

Podczas konferencji chcemy poddać naukowej refleksji jedno z pytań granicznych w ludzkim życiu — Czym jest Inność? Dlaczego się jej boimy, dlaczego często jest czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich i społecznych? Będziemy zastanawiać się nad tym, czy z Inności można uczynić wartość in plus, żyjemy bowiem w czasach, gdy Inny jest obok nas: w szkole, pracy, autobusie - tworzymy wielokulturowe,różnowymiarowe społeczeństwo.

Do udziału w konferencji chcemy zaprosić pedagogów, filozofów, psychologów, socjologów, kulturoznawców,dziennikarzy, etnologów, pracowników służb społecznych, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne,przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych, wyznawców różnych religii i wyznań żyjących w Polce, studentów cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach. Inspiracją dla naszej refleksji są słowa Emmanuela Lévinasa: „Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań.

Zgłoszenia do czynnego udziału w sesji plenarnej i posterowej przyjmujemy do 10 grudnia 2014 r., w przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów.

Udział w konferencji jest bezpłatny, Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Informujemy, że w przypadku Autorów wyróżniających się referatów związanych z problematyką konferencji istnieje możliwość złożenia tekstu do publikacji w kolejnym tomie Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego nt. „Wielokulturowość - szanse i zagrożenia dla Innego/Inności”. Artykuły powinny być przygotowane wg normy wydawniczej serii Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie zamieszczonej na stronie internetowej i złożone do 15 lutego 2015. Publikacja artykułu po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych niezależnych dwóch recenzentów.

Formularz zgłoszeniowy(link poniżej) prosimy przesyłać na adres: lmatusiak@us.edu.pl

www.dropbox.com/s/t17jl8739uinsqh/ankieta_uczestnika.pdf?dl=0

Informacja o możliwości rezerwacji noclegu na terenie kampusu Wydziału:

http://www.student.us.edu.pl/akademiki-us-cieszyn

http://www.us.edu.pl/zajazd-academicus-cieszyn


Organizatorzy:

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.


lmatusiak@us.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, społeczeństwo, niepełnosprawność, wykluczenie, gender, tożsamość, inność, religia, autyzm, pedagogika, filozofia, psychologia, dyskryminacja

Źródło:  http://www.dropbox.com/s/t17jl8739uinsqh/ankieta_uczestnika.pdf?dl=0