Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowe, krajowe oraz regionalne uwarunkowania rozwoju sportu, turystyki i rekreacji


-
37-500 Jarosław

Zakres tematyczny konferencji: Polityka Unii Europejskiej, Polski oraz innych krajów europejskich w zakresie sportu, turystyki oraz rekreacji • Rola władz samorządowych w stymulowaniu rozwoju sportu, turystyki i rekreacji • Socjologiczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju sportu, turystyki i rekreacji •Determinanty rozbudowy infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej • Funkcjonowanie rynku usług turystycznych i rekreacyjnych • Specyfika międzynarodowego i transgranicznego ruchu turystycznego

Publikacja referatów w recenzowanej monografii.

Więcej informacji na stronie: www.pwste.edu.pl/konferencje


Organizatorzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Stowarzyszenie Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Socjologia, Geografia i Oceanologia, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

sport, polityka turystyczna, rynek turystyczny i rekreacyjny, międzynarodowy ruch turystyczny, infrastrukrura sportowa, turystyczna i rekreacyjna