Konferencje naukowe 2019

 

Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2014


-
Szklarska Poręba

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja adresowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki, których działalność koncentruje się wokół szeroko pojętej problematyki inżynierii i ochrony środowiska. Zasadniczym celem spotkania jest konsolidacja środowiska młodych polskich naukowców połączona z możliwością zaprezentowania swoich zainteresowań oraz wyników prowadzonych prac, zarówno badawczych jak i teoretycznych. 

Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy również naukowców o ugruntowanej już pozycji. Obecność gości z całego kraju służyć będzie konstruktywnej wymianie poglądów i doświadczeń. Do Komitetu Naukowego konferencji zaproszono szerokie grono wybitnych specjalistów z większości dziedzin inżynierii środowiska, którzy będą recenzować prezentowane referaty.

PUBLIKACJE:

Wszystkie referaty będą recenzowane i zostaną wydane jako rozdział w monografii
Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. Wybrane referaty w wersji rozszerzonej zostaną dodatkowo opublikowane, poza monografią, w czasopismach Technologia Wody (3 punkty MNiSW) lub Instal (5 punktów MNiSW).


Organizatorzy:

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej;
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.


referaty@eko-dok.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody


Źródło:  http://www.eko-dok.pl/