Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sztuka i polityka - sztuki wizualne"


-
Toruń

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na organizowaną przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK w Toruniu, w dniu 10 kwietnia 2013 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową "Sztuka w i polityka - sztuki wizualne".

Konferencja "Sztuka w i polityka - sztuki wizualne" jest czwartą z cyklu konferencji na temat związków pomiędzy szeroko rozumianą sztuką i polityką. Założyć można, że związki te są tak stare, jak stare jest uprawianie polityki przez człowieka - sztuka wzmacnia przekaz polityczny i czyni go bardziej zrozumiałym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Sztuki wizualne stały się w XX i XXI wieku nieodłącznym elementem politycznego rytuału i często związane są z ideologią - niosą bowiem wartości polityczne, integrują oraz mobilizują do działania kolektywnego w ramach wyznawanego przez grupy ludzkie światopoglądu. Rozpatrzenie wymienionych tu kwestii stanowić będzie główne pole dyskusji na temat miejsca sztuk wizualnych w świecie polityki.

Do dyskusji tej pragniemy zaprosić badaczy naukowo zajmujących się związkami sztuki i polityki: politologów, socjologów, kulturoznawców, historyków sztuki, filmoznawców, filozofów, filologów, a także praktyków: dziennikarzy piszących o sztukach wizualnych oraz artystów.

Sesje konferencyjne dotyczyć będą następujących kwestii, związanych z problematyką relacji zachodzących pomiędzy sztukami wizualnymi i polityką:

- sztuki wizualne jako fenomen społeczny i polityczny;
- sztuki wizualne w paradygmacie studiów kulturowych;
- sztuki wizualne w służbie ideologii i polityki;
- sztuki wizualne a tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego;
- sztuki wizualne w działaniu politycznym.


Na propozycje zgłoszeń czekamy do 20 marca 2013 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: artpolit2013@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://www.dziennikarstwo.umk.pl/konferencje-2/sztuka-i-polityka/

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Marek Jeziński

Dr Barbara Brodzińska-Mirowska

Dr Aleksandra Seklecka

Dr Łukasz Wojtkowski

Mgr Olga Wadowska

Mgr Łukasz Goniak


Organizatorzy:

Sekretarz Konferencji - dr Łukasz Wojtkowskiartpolit2013@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

media, polityka, sztuka, sztuki wizualne, komunikowanie

Źródło:  http://www.facebook.com/events/350384741734616/