Konferencje naukowe 2019

 

Edukacyjne i kulturowe oblicza starości


-
Wrocław

Starość to kolejny etap dorosłości pełen wyzwań, nie pozbawiony własnej dynamiki rozwojowej, który można i należy świadomie kształtować. Jest to też okres zmian i wyzwań rozwojowych. Starość jest stygmatem. Lęk przed starością jest tak silny, że problematyka starości, starzenia się nie pojawia się zarówno w potocznych, codziennych rozmowach jak i publicznych dyskusjach. Starość należy do społecznego tabu. Społeczna świadomość, że osoby starsze należą do grup dyskryminowanych jest niewielka. Jak wskazują prognozy przybywa osób w okresie późnej dorosłości. Taka sytuacja stawia przed społeczeństwem nowe wyzwania, a także nowe możliwości. Konieczne jest zatem innowacyjne spojrzenie na sytuację polityczną, ekonomiczną, gospodarczą, edukacyjną, społeczną krajów UE uwzględniając aspekt starzenia się populacji. 

Ideą konferencji jest:

  • wymiana doświadczeń (edukacyjnych, kulturowych, społecznych, międzypokoleniowych) na temat aktywności, problemów, potrzeb osób starszych oraz alternatyw organizowania czasu po ukończeniu aktywności zawodowej;
  • pokazanie nie/zaangażowania seniorów w sferę publiczną, społeczną, polityczną, wolontariat;
  • przedstawienie możliwości wykorzystywania potencjału osób starszych, ich doświadczeń, wiedzy i mądrości;
  • wskazanie kierunków zmian i rozwoju na rzecz stygmatyzowanej grupy osób starszych.

 


Organizatorzy:

Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, Uniwersytet Wrocławski

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

starość, senior

Źródło:  http://www.starosc.konferencja.uni.wroc.pl/